Gott och blandat aka resten

Vad sa egentligen Boel Flodgren på premiären 94? Och hur lät sfinxbekransnings-limmerickarna? Svaren finner du här!

Boel Flodgrens tal på premiären 1994.

Boelstal94del1.jpg
Boelstal94del2.jpg

Limmerickar vid sfinxbekransningar.

bekransningslimmrickar.jpg

Bakgrunden till Arga lappen

Under uppsättningen 2019 kunde vi inte vara på Borgen då den restaurerades. I stället skulle vi vara på Kemicentrum men ett missförstånd ogiltigförklarade det avtalet och AF Borgen fick bråttom med att hitta lokal åt oss. Lösningen kom via AFB som hade en lokal på Magasinet över. Där kunde vi vara och vad vi visste så var allt klart. De visst vad som gällde och vi kunde köra på som vanligt. 

Så var inte fallet visade det sig då vi en dag mötte den här lappen och kort därefter slängdes ut.

Uppsättningen blev succé trots allt (eller kanske tack vare).